Otevřený dopis k domům na náměstí a (ne)koncepční práci zastupitelů č. 2

Druhý otevřený dopis, který zastupitelům tento týden přišel, je od Karla Matysky, úpického občana a člena iniciativy Žít v Úpici.  Kromě domů na náměstí se týká několika dalších témat, především pak nekoncepčnosti při řešení rozvojových otázek města.

Vážení zastupitelé,

nedávno jsem dostal dopis, který vám adresuje  p. Šklíba.

Vzhledem k tomu, že si myslím, že jeho návrhy by dostaly Úpici z velmi problematické situace, ve které ve velkém množství parametrů je, do ještě horší situace, než nyní je, cítím povinnost se vyjádřit.

Především uvedu, že p. Šklíba hovoří o tom, že se máte rozhodovat sami za sebe, nicméně jeho sprška manipulací je tak silná, že rozhodování za sebe a jinak než chce p. Šklíba musí být pro Vás velmi náročné.  Prosím nenechte se ovlivnit jeho manipulacemi o spaní / nespaní, obětmi, paranoiními úvahami o skupině lidí, zachráncích, rozcupování.

Z dopisu je zřejmé, že p. Šklíba má zájem o prosazení pouze svého názoru jak dále s Úpici. Bohužel to je – utrácet, stavět, bez rozmyslu, bez koncepce, hlavně když budou hlasy.

Pana Šklíbu osobně neznám, ale pokud vím, stejným způsobem jakým působil mnoho let a jeho působení dovedlo Úpici k městu, odkud se slušní lidé stěhují, stává se místem problémových osob, město je zanedbané a které má v celé ČR velmi špatnou pověst.

Na pololži týkají se domů okolo náměstí vč. trestních oznámení nemá smysl reagovat.

Pokud má z Úpice být opět zajímavé místo pro život, je nutné, aby v Úpici byla zahájena koncepční práce na změnu Úpice ze zanedbaného města na město příjemné k životu.

Nejprve je třeba vzít v úvahu a určit, co jsou hlavní problémy Úpice.

Výzkumy veřejného mínění a fakta na to jsou, pro připomínku zasílám dotazník a upozorňuji na str. 8

Myslím, že se shodneme, že hlavními jsou   bezpečnost, nepřizpůsobiví občané, pořádek, občanská vybavenost, rozbitá ne hezká Úpice.

Pokud se nevyřeší, opouštění Úpice produktivními lidmi bude dále pokračovat,  kdo tu bude dále bydlet a kdo sem bude jezdit ?

V rámci každého problému je třeba

–        jasně popsat jak problémy řešit, neschovávat hlavy do písku, např. frází, že se nepřizpůsobiví občané odstěhují

–        kolik bude řešení stát

–        jaký bude harmonogram a jak budou řešení financována         .

Poté je třeba určit koncepci kam chce Úpice jít.

Ve volebních programech toho bylo napsáno dost.

Tato koncepce by měla být popsána ve strategickém plánu rozvoje města. Tento plán je naštěstí  již rozpracováván.

Současně je schválen architektonický plán rozvoje města.

Strategický plán vč. zahrnutí architektonické rozvoje města by měl být představen veřejnosti, měl by být připomínkován, připomínky zhodnoceny a měl by být poté vámi schválen.

Až poté je možné vytvořit plán investičních akcí.

  1. Šklíba píše,     „ aby se ukázalo, jestli chceme něco dělat, nebo věci zdržovat“.

Měl by si i jako stavař uvědomit, že když se něco staví, mají být nejprve plány a pak se teprve skládají cihly. Opačný přístup vede k chaosu a výsledkem je buď nepoužitelná stavba nebo pokud se tento přístup aplikuje na řízení města, vzniká město odkud lidé utíkají.

Skutečně si myslíte, že popsané nápady jsou hlavní problémy, které pálí občany Úpice ?

  1. Šklíba se staví jako odborník na finance. Bohužel jeho výroky ukazují, že jím není.

Dnes jsou sice dobré úroky při získávání úvěrů, ale za několik měsíců mohou být úplně jiné a město budou tížit nesmyslné dluhy a úroky.

Pokud p. Šklíba píše         „protože lepší financování, než se nám dnes nabízí a které nám vyřeší mnohé problémy v Úpici … neznám“.

Pokud lepší financování nezná, pak ať se do financování neplete. Bohužel toto neznal ani v minulých letech a v minulých letech byla Úpice na jednom z nejspodnějších míst v ČR v čerpání dotací. Kdyby Úpice získala jen jako mírně nadprůměrné město, mohlo zde být investováno v minulém období o více než 100 mil Kč více.

Dobře i kdyby se peníze někde vzaly jaké důležité problémy svými návrhy vyřeší – bezpečnost, nepřizpůsobivé občany, pořádek, odstěhovávání lidí ? Snad chodníky …

Pokud p. Šklíba píše „financování … hlavně nám naplní a splní naše volební sliby“ pak mi z toho vychází, že mu jde hlavně o to, aby splnil volební sliby ať to stojí co to stojí, i za cenu ať je Úpice zadlužena.  A kde je budoucnost Úpice a kde jsou názory občanů Úpice ?

Pokud p. Šklíba píše         „ale skupině lidí, která celou atmosféru organizuje včetně problematiky s cikány jde pouze o to, a která celou atmosféru organizuje včetně problematiky s cikány jde pouze o to, abys se nic neudělalo, aby se mohlo ukazovat na neschopnost vedení“   je to samozřejmě manipulace. Nikomu myslím nejde o to, aby se nic neudělal, ale jde o to, aby se něco smysluplného udělalo. Místo toho, aby se vedení zamyslelo nad tím, jak nezvládá problematiku nepřizpůsobivých občanů, a řešilo, obviňuje iracionální neexistující nepřátele ( což vždy bývala a bývá osvědčená metoda totalit a diktátorů ).

Úpice je v situaci, kdy již nelze dělat další chyby.

Prosím chovejte se odpovědně k budoucnosti, vytvořte dlouhodobou koncepci, začněte ji realizovat a nepodléhejte manipulacím.

S úctou

RNDr. Karel Matyska, CSc.