Jak chceme zapojit veřejnost?

Naším záměrem je vést otevřenou diskuzi a do rozhodování zapojit veřejnost. Věříme, že při společné diskuzi může vzniknout spoustu zajímavých nápadů, které mohou Úpici pomoci v jejím rozvoji. Jsme přesvědčení, že je mezi námi spoustu lidí, kteří mají chuť zapojit se do řešení věcí veřejných, jsou schopní, pracovití nebo jen mají zajímavé názory, ale dosud neměli příležitost se zapojit. Našim cílem je takové lidi objevit a vtáhnout do dění.

Proto chceme:

  • iniciovat vznik místních občanských spolků (výborů), podporovat jejich aktivity v péči o své okolí a zapojit je do rozvoje okolí svého bydliště,
  • pravidelně pořádat otevřené diskuze s občany na různá aktuální témata a výstupy z těchto diskuzí dále realizovat,
  • zapojit veřejnost do aktualizace strategického plánu rozvoje města,
  • motivovat lidi a především mládež k zapojení se, udržování pořádku, působení na své okolí,
  • zapojit schopné a pracovité lidi do činnosti odborných komisí zastupitelstva města,
  • zřídit anonymní tísňovou linku pro hlášení incidentů,
  • zřídit ohlašovací místo problémů týkajících se veřejného pořádku (např. zasíláním fotografií s konkrétními problémy na e-mail),
  • zasadit se o navýšení počtu zastupitelů na následující volební období.