Naši kandidáti

   

Petr Hron1. Petr Hron (37 let), svářeč Tonava, a.s.
Narodil jsem se v Úpici a chtěl bych přispět k úspěšnému rozvoji města a hlavně bezpečnosti všech občanů. Jsem pro spolupráci mezi okolními městy a vesnicemi. Mým koníčkem je hlavně sport. Jsem vicemistrem světa v benchpressu. Stále jsem členem české reprezentace, čehož bych rád využil k motivaci mladých lidí ke sportování.

 

Jana Kulhánková

2. Mgr. Jana Kulhánková (51), ředitelka speciální ZŠ Augustina Bartoše
Narodila jsem se v Úpici, žiju a pracuju v Úpici, bavím se v Úpici a také se pokouším divadelní činností bavit Úpičáky a v Úpici chci zůstat a sledovat, jak se tu život posunuje k lepšímu. A nejen zůstat a sledovat, ale také k tomu přispět.

 

Lukáš Bárta3. Lukáš Bárta (33), podnikatel v cyklistice Kola Bárta
V Úpici jsem se narodili, vyrostl, podnikám, mám v plánu založit rodinu a žít zde i nadále. Jsem úpický patriot a vyloženě mě bolí, když vidím v jakém stavu se Úpice nachází, jak se o ni mluví a že nikam nesměřuje. Jsem schopen zapojit se do diskuze a hledání řešení snad ve všech oblastech. Nejbližší je mi ale strategické plánování, ekonomika, společenský život, sport a vzhled města. Vedle své podnikatelské činnosti také provozuji a rekonstruuji kulturní klub Pálenka, pořádám cyklistické závody a v minulosti jsem pořádal akci Bujará Úpice.

 

Marcela Maixnerová

4. Bc. Marcela Karolína Maixnerová (45), dietoložka Naturhouse
Vždy jsem fandila změnám k lepšímu a nikdy mi nevyhovovalo pouze si stěžovat a hledat výmluvy proč něco nejde. Jsem člověk hledající vylepšení, a tu nejschůdnější cestu pro všechny. Komunikace s lidmi je pro mě v mé práci stěžejní. Mám zkušenosti s terénní prací ve vyloučených lokalitách v Liberci, Novém Boře, Hrádku nad Nisou nebo Tanvaldu. Byla jsem také u rozběhu první terénní práce v Úpici. Má práce tehdy spočívala v mapování problémových lokalit obydlených převážně romským etnikem a práci s Romy přímo v jejich přirozeném prostředí. Jako prioritu mé práce v případě zvolení považuji komunikaci s občany naší obce a zajištění bezpečnosti a pohodového klidného žití s možnostmi zajištění kvalitního života.

 

Jaroslav Jörka5. Jaroslav Jörka ml. (33), podnikatel v gastronomii Orange Catering
Podporuji jakoukoliv aktivitu, která rozšiřuje místní cestovní ruch jako redaktor www.jestrebihory.net. Jako podnikatel spoluvlastním firmu Orange Catering, která dokáže potěšit vaše tělo i mysl. Jako váš spoluobčan se aktivně zapojuji do dění v Místní akční skupině projektu Leader, miluji cestování, dobrou zábavu, moderní technologie a gastronomii, nemám rád sýr a když mi někdo říká: „Nerozčiluj se!“

 

Jaromíra Galuščáková6. Jaromíra Galuščáková (41), dětská sestra Oblastní nemocnice Trutnov
Ač pocházím z přilehlé Radče, kde také žiji, není mi Úpice lhostejná. Možná, když bude lépe Úpici, bude lépe i Radči? V minulosti jsem pracovala ve školství i sociálních službách. V současné době pracuji jako dětská sestra na dětském oddělení v nemocnici v Trutnově. Práce s lidmi mi proto není vůbec cizí. I ve svém volném čase se věnuji lidem, přesněji dětem. Jsem už téměř 20 let cvičitelkou TJ SOKOL Úpice pro předškolní děti a děti s rodiči. Pomáhám při organizaci závodů a letního tábora. Dalším koníčkem je pečení, zdobení a modelování dortů. Mezi Úpičáky mám spoustu příbuzných a přátel. A abychom se měli všichni lépe, musíme proto něco udělat.

 

Petr Hampel7. Bc. Petr Hampel (26), sociální pracovník Úřad práce Náchod
Myslím si, že Úpice může být místem pro spokojený život. Úpice má velký potenciál za předpokladu, že se lidé budou snažit vytvářet hodnoty a nebudou nadále pasivní/lhostejní. Žít v Úpici přichází s moderním přístupem komunitní politiky. Je zapotřebí se do dění zapojit, proto jsem se rozhodl za tuto iniciativu kandidovat.

 

Pavlína Gabrielová8. Bc. Pavlína Gabrielová (46), personalistka Juta, a.s.
Mým zájmem je poznávání sociální práce, cílem pak rozvíjení činností v ní a práce s lidmi jakéhokoli věku. Má práce by se měla zaměřit na oblast zaměstnávání. Na žebříčku hodnot mám na prvním místě rodinu, následuje práce, přátelé a koníčky. Mezi dva největší patří basketbal, kterému se věnuji jako pomocný rozhodčí ženské basketbalové ligy. Druhým největším koníčkem jsou dva zachránění kříženci, jejichž hyperaktivita a přítulnost jsou úžasnou terapií. „Pomocí sociálních událostí poznáváme sami sebe a chápeme chování lidí ve svém okolí.“

 

Martin Kořízek9. Ing. Martin Kořízek (46), produktový manažer Farmet, a.s.
Záleží mi na tom jak se v Úpici žije, jak se o ní píše a hovoří a jakou dává perspektivu našim dětem. Žiji v Úpici od narození a mám zde rodiče i rodinu. Neumím si představit žít jinde. Chci přispět k rozvoji města a jeho okolí. Jsem pro silnou spolupráci mezi okolními městy a vesnicemi. Prioritou je pro mě moje rodina a její spokojený život. Nepotřebujeme vzdušné zámky ale pořádek ve městě, fungující infrastrukturu hodnou města, které je přirozeným centrem regionu se sportovním a kulturním vyžitím. Za důležité považuji komunikaci s občany, smysluplné investování a efektivní využití rozpočtu města. Máte stejný názor?

 

Jiří Vágner10. Ing. Jiří Vágner (70), důchodce
Jsem hluboce přesvědčen o tom, že veškerá činnost člověka by měla vycházet ze zdravého selského rozumu a nikoli být závislá na politických a lobbistických zájmech. Z tohoto důvodu je mi činnost a cíle iniciativy Žít v Úpici sympatické a chci se aktivně zapojit do jejich realizace.

 

Ladislav Bílý11. Ladislav Bílý (60), podnikatel v pohostinství
V Úpici žiji od roku 1966. Provozuji restauraci v městské části Sychrov. Zároveň jsem jednatelem Občanského sdružení Zeigos, které se věnuje volnočasovým aktivitám romské menšiny ve městě. Proč kandiduji? Není mi lhostejná situace Romů v Úpici a chci usilovat o jejich lepší postavení ve vztahu k majoritní většině. Chci jim pomáhat při komunikaci s radnicí a orgány státní správy a řešit jejich problémy. Podpořím ty Romy, kteří chtějí smysluplně využívat svůj volný čas rozšiřováním aktivit našeho OS Zeigos.
Iveta Jiříčková12. Mgr. Iveta Jiříčková (44), učitelka ZŠ Úpice – Lány
Už 20 let jsem učitelkou na základní škole. Více jak 10 let zastávám funkci metodika prevence. Proto mi vadí lidé, kteří nedodržují pravidla a dávají špatný příklad dorůstající generaci. Mezi mé záliby patří turistika a rekreační volejbal. Většinu volného času věnuji své rodině.

 

Zdeněk Möglich13. Zdeněk Möglich (64), konstruktér Tonava, a.s.
Jsem úpický rodák a záleží mi na tom, aby naše město kráčelo kupředu a všichni zde spokojeně žili. Proto svojí kandidaturou podporuji hnutí „Žít v Úpici“. Tak nějak bychom měli být všichni aktivnější a víc spolu komunikovali. Chci pracovat v neustálém vylepšování prezentace Úpice pro široké okolí a tím i pro rozvoj cestovního ruchu. Mým největším koníčkem je hudba, zejména ta tvůrčí. S muzikou pracuji ve velkých kolektivech se širokým věkovým rozložením a ti mladí, ti mi dodávají tu energii do života.