A. Program pro stanovení vize města

ÚPICE S JASNOU VIZÍ

Naším záměrem je stanovení společensky přijaté dlouhodobé vize města Úpice, kterou by se vedení města řídilo bez ohledu na složení zastupitelstva.

Proto chceme:

  • vést otevřenou diskuzi a stanovit vizi pro horizont 20–30 let – jaké město chceme pro sebe a naše potomky,
  • aktualizovat strategický plán rozvoje Úpice, který je základním dokumentem pro naplňování vize,
  • stanovit priority rozvoje a podle nich nastavit plán práce pro následující volební období,
  • být aktivní při vytváření společné rozvojové strategie regionu,
  • být čitelným městem pro naše partnery (okolní obce, investoři, státní správa apod.) a současné i potenciální nové obyvatele.