Kdo jsme?

Iniciativa „Žít v Úpici“ vznikla z důvodu nespokojenosti se stavem, v jakém se naše město v současnosti nachází. Nejsme spokojeni s nynějším vedením města a ani s tím, jak se do veřejného dění zapojují naši spoluobčané. Obojí chceme změnit.

Vyvoláním veřejné diskuze a iniciováním pravidelných setkání nad různými tématy týkajícími se našeho města. A také sestavením vlastní kandidátky pro volby do městského zastupitelstva. Protože jen přímým vlivem můžeme realizovat naše priority, přivádět výstupy z veřejné diskuze k realizaci a společnými silami se tak co nejvíce přiblížit naší vizi „Úpice – místo pro kvalitní a spokojený život.“

Jsme lidé se zkušenostmi s komunální politikou, jsme lidé angažovaní ve spolkovém životě, kultuře, sportu i školství, jsme lidé z podnikatelského prostředí, zaměstnavatelé i zaměstnanci. Ale především jsme lidé pracující, bavící se a žijící v Úpici, kteří pro tyto činnosti chtějí vytvořit dobré podmínky sobě a svým spoluobčanům.

Vždy bude naší prioritou veřejná diskuze a společné řešení problémů s veřejností. Věříme, že při společné diskuzi může vzniknout spoustu zajímavých nápadů, které mohou Úpici pomoci v jejím rozvoji. Jsme přesvědčeni, že je mezi námi spoustu schopných a pracovitých lidí, kteří mají chuť a ambice zapojit se do řešení věcí veřejných, ale dosud neměli příležitost. Našim cílem je takové lidi objevit a vtáhnout do dění.

Bezpečnost občanů a ochrana majetku je bezesporu hlavním tématem Úpice poslední doby a řešení tohoto problému je i naší prioritou. Otázka bezpečnosti je však pouhou špičkou ledovce. Úpice musí zabrat ve všech oblastech, aby ji přestali opouštět mladí lidé, ale naopak nové lidi přilákala. Aby občané nebyli otrávení, ale hrdí na to, že jsou Úpičáci. Aby se o Úpici nemluvilo jako o šedivé díře, ale stala se hezkým městem pro kvalitní a spokojený život.

Městské zastupitelstvo má dvě možnosti, jakou strategii vedení města zvolit. Buď strategii přešlapování na místě a údržby stávajícího stavu, která dříve či později povede k úpadku nebo strategii rozvoje. Dle našeho názoru je současné vedení města zastáncem první varianty. My jsme naopak pro aktivní politiku rozvoje s jasnou vizí.