D. program pro pracovní příležitosti

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

Naším záměrem je iniciovat spolupráci a předávání informací mezi zaměstnavateli (a to nejen místními, ale i těmi, kteří jsou relevantní pro úpické občany), škol, které mají potenciál pro přípravu studentů jako budoucích zaměstnanců, občanů, kteří hledají práci, Úřadu práce a města, které tak, jako hlavní koordinátor, bude moci pružně reagovat na potřeby ze strany všech zapojených aktérů.

Proto chceme:

 • být aktivní v pomoci občanům získat zaměstnání ve spolupráci se zaměstnavateli v Úpici a okolí a Úřadem práce,
 • mít přehled o nabídce práce, resp. o poptávce kvalifikovaných pracovníků v Úpici a okolí, aby bylo možné informovat občany, ale také z důvodu zvažování rozšíření nabídky vzdělání na Střední odborné škole o nové obory, případně opětovného založení učňovských oborů,
 • zajistit služby umožňující zaměstnání rodičů (školka, mimoškolní aktivity pro děti apod.),
 • zajistit dostatečnou dopravní obslužnost do zaměstnání mimo Úpici,
 • motivovat potenciálně zajímavé firmy – zaměstnavatele s cílem rozšířit jejich působnost do Úpice nebo blízkého okolí,
 • hledat možnosti vybudování menší průmyslové zóny v rámci regionu Jestřebí hory,
 • zajistit možnost výměny informací a možných pracovních nabídek např. formou konference, kde se budou moci jednotlivé subjekty prezentovat,
 • motivovat občany k soukromému podnikání a pomáhat jim v začátcích (např. právní a účetní poradna).

 

PODPORA PODNIKÁNÍ

Naším záměrem je být dobrým partnerem pro úpické podnikatele, naslouchat jejich potřebám a maximálně jim vycházet vstříc. Zároveň chceme úpické podnikatele zapojit do rozvoje Úpice a motivovat je k podpoře neziskových aktivit na území města. Spolupráce mezi městem a podnikateli musí být oboustranná.

Proto chceme:

 • naslouchat potřebám podnikatelů a v rámci možností a kompetencí jim vycházet vstříc,
 • být aktivní ve vytváření prostoru pro podnikání, především pro mladé začínající podnikatele (podnikatelský inkubátor),
 • nabídnout podnikatelskou činnost příspěvkových organizací, která je dotována z městského rozpočtu, úpickým občanům – podnikatelům nebo spolkům (přímo nebo prostřednictvím založení společnosti s podílem města),
 • hledat možnosti pro upřednostňování úpických podnikatelů ve veřejných zakázkách města,
 • spolupracovat s Hospodářskou komorou a dalšími institucemi v oblasti podpory podnikatelů,
 • iniciovat vznik regionální hospodářské výstavy pro podnikatele z regionu Jestřebí hory,
 • pomáhat začínajícím podnikatelům (nabídka prostorů pro podnikání, právní a účetní poradna, prezentace),
 • pomáhat s prezentací úpických podnikatelů (prezentace v městských sdělovacích prostředcích, plakáty kina, navigační systém apod.).