E. program pro zlepšení vnímání Úpice

PREZENTACE MĚSTA 

Naším záměrem je změnit negativní vnímání Úpice jak občany města, tak okolím, a to zdůrazněním pozitivních prvků Úpice s cílem přivést do Úpice nové studenty pro střední školu, pracovní příležitosti a investice do rozvoje.

Proto chceme:

 • podporovat a prezentovat veškeré aktivity reprezentující Úpici „ve světě“ (sportovní a kulturní akce, ZUŠ, muzeum, hvězdárna, Dřevěnka, osobnosti – např. bratři Čapkové apod.),
 • prezentovat všechny kroky vedoucí k rozvoji města a pracovat na pozitivním obraze o městě a veřejném mínění,
 • uvádět příklady dobré práce Městské policie, hasičů, Policie ČR apod,
 • vytvořit nové, moderní a hlavně přehledné internetové stránky města, které budou dobrým prostředkem pro prezentaci města.

 

INFORMOVANOST OBČANŮ

Naším záměrem je zlepšit informovanost občanů o dění ve městě, příspěvkových organizacích, činnosti zastupitelstva a vedení města a zároveň chceme vytvořit informační kanály, které budou moci využívat také spolky, podnikatelé a samotní občané.

Proto chceme:

 • efektivně využít stávajících městských sdělovacích prostředků k informování občanů (Úpické noviny, web, TV Účko), případně upravit jejich fungování,
 • vytvořit nové, moderní a hlavně přehledné internetové stránky města, které budou dobrým zdrojem informací pro občany i návštěvníky města,
 • zajistit přímé přenosy a videozáznamy ze všech schůzí zastupitelstva města a zasadit se o jmenný zápis všech hlasování,
 • vést otevřenou, slušnou a neanonymní diskuzi s občany, odpovídat na jejich dotazy a řešit i nepříjemné věci.

 

ÚPICE JAKO CENTRUM REGIONU

Naším záměrem je navrátit Úpici do srdce mikroregionu Jestřebí hory, kam od začátku patří, podílet se na jeho rozvoji a zároveň zapojit region do rozvoje Úpice. Chceme, aby k nám jezdili lidé z okolí: nakupovat, za kulturou, bavit se…

Proto chceme:

 • revokovat usnesení zastupitelů z února t. r. a stát se opět členem Svazku obcí Jestřebí hory,
 • podílet se aktivně na vytváření rozvojové strategie regionu,
 • spolupracovat s ostatními obcemi na společných projektech,
 • nabízet ostatním obcím naše služby,
 • vytvořit flexibilní dopravní spojení pro občany mezi okolními obcemi a Úpicí.