Jakou máme dlouhodobou vizi Úpice?

Chceme, aby se naše město rozvíjelo a ne stagnovalo nebo dokonce upadalo, jako se tomu děje v posledních letech. Jsme pro koncepční rozvoj, a proto je nezbytné, abychom se všichni upnuli k  společně vytvořené vizi, za kterou se půjde bez ohledu na aktuální složení „politické reprezentace“. Není totiž možné, aby se každé 4 roky měnil směr rozvoje nebo se od něj dokonce upouštělo.

Základem koncepčního rozvoje je strategický plán rozvoje, jehož aktualizací chceme jednoznačně začít.

Kvalita života ve městě je tvořena několika základními faktory, jako jsou pracovní příležitosti (přímo ve městě nebo v dosahu), kvalita životního prostředí, nabídka bydlení, občanská vybavenost (obchody, služby), kvalita vzdělávání, kvalita zdravotní a sociální péče, dopravní obslužnost, nabídka společenského, sportovního a kulturního vyžití a volnočasových aktivit, spolková a zájmová činnost atd.

Měřítkem kvality života je množství a spokojenost obyvatel, ale také zájem investorů (zaměstnavatelů) o působení ve městě. Příjmy městského rozpočtu jsou pak z velké části plněny právě z příjmových daní obyvatel, podnikatelů a firem sídlících v daném městě. A čím větší příjmy město má, tím lepší podmínky pro život může nabídnout. Tím se uzavírá kruh, na jehož plynulé cirkulaci a zvětšování máme zájem.

Na počátku musí být formulována jasná vize, jakým směrem by se mělo město vydat. V případě Úpice tato vize vyplývá z okolních podmínek. Úpice nedisponuje plochami pro vytvoření nových průmyslových zón, které by umožnily příchod velkých investorů – zaměstnavatelů. Úpice má ale silnou kulturní tradici, krásné okolní prostředí, potenciál pro urbanistický rozvoj a je na dosah od měst s většími pracovními příležitostmi a chybějícími službami, jako jsou Trutnov, Náchod a Červený Kostelec.

Máme vizi Úpice jako města dominantně rezidenčního charakteru, které bude místem pro kvalitní a spokojený život pro své obyvatele a také jako obchodního, kulturního a společenského centra regionu Jestřebí hory.

Hlavní prvky naší vize jsou

Kvalitní prostředí pro život

 • hezké a čisté město,
 • důstojné a cenově dostupné bydlení,
 • kvalitní občanská vybavenost a služby,
 • veřejný prostor pro trávení volného času,
 • kvalitní dopravní infrastruktura.

Hodnotný a spokojený život

 • v bezpečném městě,
 • s podporou rodiny, mladých lidí i seniorů,
 • kvalitní výchova a školství,
 • bohatý společenský život,
 • možnosti kulturního a sportovního vyžití.

Pracovní příležitosti

 • s vysokou přidanou hodnotou,
 • přímo v Úpici nebo okolních městech.

 

Jak toho chceme dosáhnout?

Pro naplnění naší vize jsme připravili komplexní program, který jsme rozdělili do 5 hlavních oblastí:

A. program pro stanovení vize města

B. program pro zlepšení prostředí, ve kterém žijeme

C. program pro zlepšení kvality života

D. program pro zajištění pracovních příležitostí

E. program pro zlepšení vnímání Úpice

Tento program není plánem práce na jedno volební období. V jeho naplňování budeme postupovat dle stanovených priorit vycházejících z diskuze s občany.