Veřejná diskuze

Jedním z hlavních cílů iniciativy Žít v Úpici  je vyvolání veřejné diskuze nad tématy našeho města. Chceme, aby kdokoliv mohl otevřeně vyjádřit svůj názor a zároveň aby tento názor „slyšelo“ co nejširší obecenstvo.  Chceme, aby byla diskuze otevřená, konstruktivní, slušná a neanonymní.

Jedním z prostředků k veřejné diskuzi je internet. Na našem facebookovém profilu Žít v Úpici a těchto internetových stránkách (u každého článku bude otevřené diskuzní fórum) má každý prostor pro vyjádření svého názoru. Jedinou podmínkou pro přidání příspěvku je nutnost vlastnit FB profil (kvůli zabránění anonymitě).

Také jsme připravili sérii pěti veřejných diskuzí, na kterých bychom s veřejností rádi probrali různá témata dotýkající se našeho města. Tato setkání jsme záměrně naplánovali do předvolebního období a to ze třech důvodů:

1) lidé jsou před volbami aktivnější a více se zajímají o dění okolo sebe,
2) rádi bychom, aby se našich setkání zúčastnili zástupci jednotlivých volebních uskupení a prezentovali zde svůj názor,
3) chceme seznámit veřejnost s našimi názory a návrhy.

Věříme, že při společné diskuzi může vzniknout spoustu zajímavých nápadů, které mohou  Úpici pomoci v jejím dalším směřování. Určitě je mezi námi spoustu lidí, kteří mají chuť zapojit se do řešení věcí veřejných, jsou schopní, pracovití nebo jen mají zajímavé názory, ale dosud neměli příležitost. Našim cílem je takové lidi objevit a vtáhnout do dění. I když jsou kandidátní listiny na nadcházející volební období uzavřeny, je zde stále spoustu prostoru, jak se zapojit. Třeba jen veřejnou diskuzí, nebo docházením do odborných komisí zastupitelstva města.

Máte-li co nabídnout, zapojte se co nejdříve. Přijďte na naše setkání. Úpice vás potřebuje. Je nejvyšší čas začít něco dělat a naše město zachránit před nejhorším. A vězte, že problémem Úpice zdaleka nejsou jen nově přištěhovalí spoluobčané, kteří městů vůbec nic nepřináší. Těch problémů je daleko více a s mnohými z nich si můžeme poradit sami.

ZIT_V_UPICI_verejna_diskuse_09_2014_A5_PRINT01