Jak chceme realizaci našeho programu financovat?

Naším záměrem je maximálně efektivně využít rozpočet města Úpice a jednotlivých příspěvkových organizací k naplňování našich rozvojových záměrů a stabilního udržitelného chodu města a jednotlivých organizací. Budeme hledat další zdroje financování rozvoje města a naplňování vize (dotace, půjčky, investoři). To vše zcela transparentně a pod dohledem veřejnosti.

Proto chceme:

  • zprůhlednit (rozklíčovat) nákladovou část rozpočtu,
  • uspořit ukončením neefektivit v hospodaření města,
  • uspořit prostřednictvím restrukturalizace a zefektivnění činností příspěvkových organizací města,
  • uspořit efektivnějšími nákupy (mj. sdružením nákupů pro všechny organizace města a hledáním nejlevnějších dodavatelů formou veřejných zakázek),
  • uspořit ukončením, z rozpočtu města dotovaných, podnikatelských aktivit města,
  • provést revizi majetku města z hlediska výnosnosti a souladu s vizí,
  • maximálně využít dotací (EU, ministerstva, kraj) na zvýšení kvality prostředí, kvality života a pracovních příležitostí,
  • využívat úvěry na důležité investiční akce vedoucí k rozvoji města s přihlédnutím ke schopnosti splácet ze základního rozpočtu,
  • motivovat investory ke vstupu na území města (např. investice do bydlení nebo drobného průmyslu),
  • zřídit developerskou společnost zajišťující rozvoj nemovitostí a bydlení v Úpici v souladu s plány rozvoje a financovat ji mj. formou úpisu akcií nebo dluhopisy.