Otevřený dopis zastupitelům k domům č. 3

Třetí dopis adresovaný zastupitelům, který shrnuje aktuální situaci okolo domů je od Martina Kořízka. Úpičáka a člena iniciativy Žít v Úpici.

Vážení zastupitelé,

Protože na následujícím veřejném zasedání zřejmě dojde k hlasování o vyhlášení soutěže na zhotovitele akce čp. 31 a 32, chtěl bych stručně zrekapitulovat stav a stanoviska projednávání této největší investiční akce v poslední době v Úpici, abychom si uvědomili vážnost a důsledky rozhodnutí:

1)     Finanční výbor – neschválil investici a zastupitelům nedoporučil realizaci.

2)     Stavební a rozvojová komise – vůbec neprojednávala problematiku čp. 31 a 32.

3)     Veřejná prezentace záměru – na základě promítnutí 1 barevného slidu a nepřesvědčivé argumentace předkladatelů vč. pana architekta nebyla evidentně veřejnost přesvědčena o správnosti a připravenosti takto projekt realizovat. O nemožnosti výběru z více řešení ani nemluvím.

4)     Nerozhodnutí zastupitelé sami viděli reakci občanů a sami se přesvědčili na jak slabých a nejasných podkladech, kalkulacích a záměrech využití domů rozhodnutí stojí. Chybí podklady i představa provozování.

5)     Opozice předložila jasný plán, který je levnější, sestavený na míru, řeší potřeby muzea, divadla, dopravy, propojení ploch i maximálního využití všemi občany atd.  ale hlavně zajistí rozvoj města podle pravidel demokratického rozhodování (tzn. projednání s občany, projednání v komisích, soulad s rozvojovými plány…). Řešení bude občany spojovat, nikoliv dělit. Řešení také odpovídá mj. zásadám chování řádného hospodáře a v neposlední řadě ctí architektonický rozvoje města dle schválené koncepce nikoliv ad-hoc řešení dle momentální nálady a parciálních zájmů.

Opravdu jediné správné a legální řešení je vytvořit nové zadání, vyhlásit architektonickou soutěž a vítězný návrh realizovat.

S úctou a přáním správného rozhodnutí

Ing. Martin Kořízek