Otevřený dopis zastupitelům: bezpečnost a veřejný pořádek vs. městský rozpočet

Vážení zastupitelé,
ve středu máme rozhodnout o osudu městské policie v Úpici. Jak jsem pochopil z našeho jednání minulý týden, tak otázka nezní, zda vlastní polici ano či ne, ale z čeho ji zaplatíme. Podle mého názoru to není zcela o tom, jestli na ni v rozpočtu najdeme peníze, ale především je to otázka priorit a jakou důležitost přikládáme zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě. Rozhodovat o tom, jestli městskou policii ano či ne a jestli vlastní nebo najmutou z Trutnova je vytržené z kontextu. My potřebujeme soubor opatření (koncepci) pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku.

Naše iniciativa Žít v Úpici přišla před volbami s návrhem takovéto koncepce. Myslím, že i kluci z ANO mají téma bezpečnosti zpracované podrobně. Možná jste obojí i někdy četli.

Já sám jsem toho názoru, že stávající systém najímání MP z Trutnova je úplně k ničemu a jsou to vyhozené peníze. Jsem zastáncem vlastní městské policie a nemusí to být hned v takovém rozsahu, aby fungovala nonstop 24/7. Na začátek by jistě stačili 4 strážníci což by znamenalo mzdový náklad cca 1,3 mil. Kč / rok + provozní náklady odhadem do 500 tis. Kč/ rok. Když to srovnám s částkou 1 mil. Kč za zdvojnásobení rozsahu služeb od MP Trutnov, které bylo navrženo, tak mi z toho jasně vychází lépe vlastní městská policie. Dalším důvodem pro vlastní MP je fakt, že by nám ji zde mohl založit velmi zkušený člověk, který ji zakládal v Trutnově, kde výrazně přispěla ke zlepšení veřejného pořádku. V tom vidím velkou výhodu. A najít částku 1,8 mil Kč ve stávajícím rozpočtu nemůže být zase takový problém.

Bohužel ve stávajícím rozpočtu není jednoduše zjistitelné do jaké oblasti jde kolik peněz na provoz a investice, což pokládám za důležité informace pro uvážlivé a zodpovědné rozhodování o zásadních věcech, jako je např. zřízení městské policie. Proto, podle mě, nemá odkladu zahájení diskuze o rozpočtu na rok 2016. A to nejen kvůli policii, ale především kvůli koncepční práci na rozvoji města.

Abych se v rozpočtu lépe zorientoval a zjistil jaké jsou jeho aktuální priority, připravil jsem analýzu schváleného rozpočtu na rok 2015, kde jsem rozdělil jednotlivé položky na provozní a investiční a dále do několika oblastí a podoblastí tak, jak cítím, že by rozdělené být měly (jednotlivé položky jsem takto označil přímo v tabulce rozpočtu). Následně jsem vytvořil souhrnnou tabulku s rozdělením do jednotlivých oblastí a na provozní a investiční výdaje. K některým výdajům jsem přiřadil i související příjmy, aby bylo zřejmé, jakou částkou ten který výdaj reálně zatěžuje městskou pokladnu, resp. je doplácen z příjmů městského rozpočtu. Relevatní údaj o tom, jak která oblast zatěžuje rozočet tak najdete ve sloupci F. Podle něj jsem také celou tabulku seřadil.

V této tabulce tak můžete vidět, jakým poměrem k celkovému rozpočtu jsou jednotlivé oblasti financovány. To víceméně i vypovídá o aktuálních prioritách města. Úsudek o tom, jestli je to v souladu s Vašimi osobními prioritami, si udělejte sami.

Žádám Vás, abychom se bavili o celém rozpočtu a rozpočtových prioritách a ne pouze o tom, kde vezmeme peníze na městskou policii. I za cenu, že bychom měli o městské policii rozhodnout později.

Pokud máme rozhodovat podle zdravého selského rozumu, tak bychom se měli objektivně podívat na to, v jakém je Úpice stavu, co Úpičáky nejvíce trápí, proč se odsud schopní lidé stěhují pryč a kam toto všechno vede. Bezpečnost a veřejný pořádek je základní předpoklad pro klidný život a pokud ho nebudeme schopni zajistit, tak se nemusíme o dalším rozvoji vůbec bavit, protože nebude pro koho se rozvíjet.

V příloze najdete také pár grafů výsledků ankety mezi Úpičáky, kterou iniciovala tehdejší Rada města.

Přeji vám uvážlivé a zodpovědné rozhodování a ve středu na viděnou.

Lukáš Bárta
zastupitel

Slide02 Slide03 Slide04 Slide05 Slide06 Slide07