Výzva k občanské aktivitě a k zastavení investční akce „čp. 31 a 32“

Úpičáci pozor! Ve středu 29. 6. by se mělo znovu hlasovat ve věci rekonstrukce a přístavby domu čp. 31 na náměstí a to o vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby.

Toto hlasování opět o krok přiblíží realizaci této, dle našeho názoru, zbytečné investice. Ještě je ale stále čas celý záměr přehodnotit. Stále věříme, že soudnost a zdravý rozum nakonec zvítězí a k realizaci projektu v zamýšlené podobě nedojde.

Jak asi víte, tak se jedná o největší investiční akci města Úpice za posledních 10 let. Oba domy město v minulém roce zakoupilo do svého vlastnictví za 1,8 mil. Kč (čp. 31) a 1,45 mil. Kč (čp. 32).

V současné době jsme ve fázi demolice domu čp. 32, která byla schválena na 17. zasedání zastupitelstva města dne 30. 3. 2016. Na stejném zasedání bylo také schváleno zajištění financování této investiční akce úvěrem ve výši 36,4 mil. Kč se splatností max. 10 let, čímž bylo fakticky schváleno i pokračování realizace celého projektu.

Výsledkem této investiční akce má být:

 • depozitář městského muzea a městský archiv
 • kanceláře městského muzea a městského kulturního střediska
 • restaurátorská dílna městského muzea
 • turistické informační centrum
 • zkušebna pro úpické ochotníky nebo spolková klubovna
 • zázemí pro prodej občerstvení při pouti či jiných akcích
 • prostory pro studio soukromé televize Jiřího Středy

To vše za cca 40 mil. Kč včetně úroků = splátka ve výši 4 mil. Kč v příštích 10 letech.

31_32

 

 

 

 

 

 

Nákup vybavení by měl být financován jednotlivými uživateli prostor, ale toto není zatím zcela jasné. Stejně jako způsob provozování (kdo bude za co odpovídat, kdo bude platit jaké nájemné či poplatky za užívání, zda spolkové prostory budou výhradně pro divadelníky, či si je bude moci zapůjčit pro svoji činnost kterýkoliv spolek, stejně jako roční náklady spojené s provozem (v průběhu projednávání padlo číslo 700 tis. Kč / rok.

Dokončení rekonstrukce je plánováno do konce roku 2017. Aby se mohlo začít se stavbou, tak bude nutné ještě vybrat a schválit dodavatele a také schválit úvěr.

Ve 13 členném městském zastupitelstvu má tato investice podporu těsné většiny 7 zastupitelů. Proti je 6 zastupitelů.

Toto jsou dostupná fakta, která mohou v každém z nás vzbudit různé názory. Určitě jsou mezi námi lidé, kteří s tímto projektem, tak jak je postaven, souhlasí a podporují ho.

Náš názor je však silně nesouhlasný a s podobným názorem se setkáváme i u výrazné většiny lidí, se kterými se o této „kauze“ bavíme (vlastně jsme zatím nenarazili na mnoho souhlasných názorů). A proto jsme se rozhodli své důvody prezentovat veřejně a zároveň vyzvat Vás, Úpičáky, k vyjádření se.

Věříme, že tím dáme jasně najevo, jaká je vůle úpických obyvatel a že k tomu přihlédnou i zodpovědní zastupitelé a celou akci nakonec zastaví.

A proč jsme vlastně proti této investici? Zde jsou hlavní důvody našeho nesouhlasu s touto nákladnou investiční akcí:

 1. Investice není řešena systematicky v kontextu s celkovým rozvojem města a jeho prioritami. Navíc v době, kdy je zpracováván Plán rozvoje města, který je jedním ze zásadních rozvojových dokumentů.
 2. Investiční záměr byl připraven nedostatečně kvalitně, ve velmi krátké době, bez dostatečného informování veřejnosti, natož pak jejího zapojení do diskuze. O záměru se začalo mezi lidmi mluvit až těsně před březnovým hlasováním.
 3. Zastupitelům nebyly před hlasováním předloženy dostatečně kvalitní a úplné podklady pro rozhodování s odůvodněním záměru a ekonomikou následného provozu.
 4. Nebyly zvažovány jiné alternativy pro řešení urgentních potřeb muzea.
 5. Takto zásadní investiční akce (z hlediska financí i strategického umístění) by neměla být prohlasována nejtěsnějším rozdílem 7:6, ale měla by mít širokou podporu výrazné většiny zastupitelů, ale především i veřejnosti.
 6. Hlasování bylo „zájmové“. Chybí v tom ale občan! Opravdu si myslíme, že lidé z Úpice jako nejtíživější věc vnímají prostory pro archiv, infocentrum, studio JS, zkušebnu ochotníků a nové depozitáře? Každý doceňuje letitou špičkovou práci divadelníků a vysokou kvalitu nového vedení muzea ale opravdu je toto jediné možné řešení?
 7. Za 4 mil./rok pořídíme například vlastní městskou policii včetně výpadku příjmu ze zákazu hazardu, které je podhoubím pro problémové skupiny. Nebo je můžeme použít na výkup rizikových nemovitostí. Nechtějí náhodou občané ve všech dotaznících právě zlepšení v oblasti bezpečnosti ve městě? Víme, že chtějí! Bezpečnost je vzorové téma pro celé zastupitelstvo, na které však rezignovalo a přitom nejvíce ohrožuje pověst města a žití ve městě.
 8. Podle dvou průzkumů veřejného mínění, které se za poslední rok na území města uskutečnili, jsou priority občanů v oblasti bezpečnosti, vzhledu veřejného prostranství, dostupnosti obchodů a služeb, sportovního zázemí, infrastruktury (parkování, cyklostezky, chodník do Radče) apod. Nic z toho neřeší tento projekt. Zajímá zastupitele, co občané vůbec potřebují a co preferují?
 9. Žádné dotace nehrozí, i když s nimi bylo na začátku diskuze argumentováno. Proč potom ten spěch se schválením a realizací?
 10. Argumenty podporující tento záměr jsou velmi nepřesvědčivé a slabé. Renovace budov jistě prospěje vzhledu náměstí, stejné jako by mu prospěla jejich demolice a otevření výhledu na divadlo, které by si také zasloužilo nový kabát. Vliv na oživení náměstí je při nejmenším sporným tvrzením. Skladové prostory pro muzeum by šly jistě vyřešit levnějším způsobem, stejně jako klubovna pro divadelníky, např. v domě čp. 2. Mělo by město řešit prostory pro soukromou firmu?
 11. Jsme svědky do očí bijícího střetu zájmů u minimálně jednoho zastupitele, pro jehož soukromé podnikání se v rámci investice připravují nákladné nebytové prostory. Nehledě na to, že ve městě je velké množství volných nebytových prostor k podnikání, které marně čekají na nájemce. Tím je pokřiven trh s nemovitostmi a zároveň zvýhodňován jeden občan. Navíc zastupitel.
 12. Architektonická podoba výsledného objektu není řešena v kontextu okolního prostranství včetně náměstí. Bylo by to skvělé téma pro architektonickou soutěž. Návrh městského architekta na propojení zahrad za domy s parkem byl některými zastupiteli smeten ze stolu na základě subjektivních názorů na danou věc. Proč jsme se rozhodli pro městského architekta, když máme odborníky v řadách zastupitelů?
 13. Starosta města, který nese největší odpovědnost, hlasoval proti záměru i proti vlastní koalici. Není to další důkaz nepřipraveného a zbrklého řešení, když není jasná shoda ani v rámci „vládnoucí“ koalice?
 14. Někteří zastupitelé, kteří nakonec hlasovali pro pokračování v realizaci této investiční akce, nebyli do poslední chvíli rozhodnuti a to především z důvodu vysoké investice. Když se nakonec podařilo náklady „nějak“ snížit cca o 5 mil (15%), uznali, že toto je již přijatelné. Měli by se zastupitelé rozhodovat takto nebo zohledňovat, zda je ta či ona investice pro město důležitá a prioritní, ať to stojí, co to stojí? Dokonce po posledním hlasováním zazněly z tábora těchto zastupitelů hlasy, že bychom ještě měli zvážit náplň. To vše hovoří jasně o tom, že je celý projekt nedotažený a špatně připravený.
 15. Finanční výbor téměř jednomyslně tuto investici nedoporučil a naopak doporučil zastavení a důkladnější zvážení. Proč ho tedy máme, když ho ignorujeme? Co by řekl kontrolní výbor na to, s jakými podklady se rozhoduje o 40 mil. Kč?

 

Od některých zastupitelů, kteří jsou „pro“, slýcháme, že neznají nikoho, kdo by s investicí nesouhlasil. My zase neznáme moc lidí, kteří by s tímto záměrem souhlasili. Kde je tedy pravda? Co chtějí nebo nechtějí Úpičáci? Nebo je jim to jedno?

Přijďte vyjádřit svůj názor na středeční zasedání zastupitelstva. Jedině tak můžete svým názorem přímo ovlivnit hlasování. Přijďte zastupitelům říci, že Úpice má jiné a prioritnější potřeby. 

Budeme rádi i za vaše názory e-mailem, ať už jsou jakékoliv (posílejte je na chci@zitvupici.cz). Předáme je zastupitelům.

Co navrhujeme my?

Pozastavit celou akci a nyní pouze dokončit demolici čp. 32, intenzivně pracovat na dokončení Plánu rozvoje, stanovit priority rozvoje a nakonec rozhodnout, jak naložit s domem čp. 31 a přilehlými pozemky.

Děkujeme za pozornost, ale především za Vaše občanské zapojení v této věci. Stěžovat si, až bude po všem, už bude pozdě! Zároveň Vás žádáme o sdílení mezi dalšími Úpičáky.

Lukáš Bárta, Petr Hron, Martin Kořízek
úpičtí občané a patrioti