Směřování Úpice do roku 2020

Vedení města pořádá tento čtvrtek 12. 2. veřejnou rozpravu na téma směřování Úpice do roku 2020 (pozvánka dále). Jsme rádi, že vedení města má zájem o budoucnosti města diskutovat s občany. Veřejná diskuze je totiž jednou z naši hlavních priorit. Na druhou stranu jsme skeptičtí ze záměru sestavovat koncepci rozvoje do roku 2020, což je za 5 let. U tak krátkého horizontu se v žádném případě nemůžeme bavit o koncepci rozvoje ale spíše o jakémsi plánu činnosti. Těžko budeme do této koncepce zařazovat projekty, jejichž realizace není v tak krátkém období možná. Co bude za 5 let? Budeme znovu hledat další směr? Myslíme si, že bychom měli přemýšlet dopředu v horizontu 20-30 let a na takovéto období také připravovat koncepci (vize Žít v Úpici zde). Říct si, jaké město bychom za tuto dobu chtěli mít. A podle toho pak připravit dílčí plán na příštích 5 let. Stejně jako když se staví dům. Nejdříve se zpracuje celý projekt a pak se teprve staví jednotlivé zdi. Nebo snad naše vedení města nepotřebuje vidět dále než do roku 2020? Bohužel tak na nás od začátku působí (vlastně už od roku 2010). Nekoncepčně, bez jakékoliv vize do budoucnosti. I tak jsme ale rádi za možnost vést diskuzi o směřování Úpice, proto Vás i my zveme na čtvrtek 12. 2. od 17 hodin na městský sál. Přijďte sdělit Vaše připomínky ke směřování města v příštích letech.

Směřování Úpice do roku 2020

Na lednovém zastupitelstvu byla jedním z bodů „Koncepce rozvoje města Úpice do roku 2020“. Byla zahájena rozprava nad pokračováním koncepce rozvoje, které byly doposud v platnosti. Jak se bude Úpice vyvíjet v nejbližší budoucnosti, můžete ovlivnit i vy. Vedení města zve všechny spoluobčany, podnikatelé, členy komisí a výborů na rozpravu k této problematice,
která bude ve čtvrtek 12.2.2015 v 17:00hod na Městském sále v Úpici.
Připravili jsme pro Vás kostru nové koncepce, která se bude dotýkat jednotlivých úseků.
Obchod a služby – jak si představujete ovlivnění obchodu a služeb.
Bydlení – kam by měla směřovat bytová výstavba, výstavba rodinných domků, příprava dalších území pro výstavbu, péče o byty v majetku města.
Školství – máme dnes ZŠ Bří Čapků, ZŠ Lány, Gymnázium, školky, ZUŠ – chceme znát Vaše připomínky.
Zdravotnictví – připomínky k zdravotní péči v Úpici.
Pečovatelské služby – měli bychom zlepšovat současné služby, které poskytujeme.
Doprava, komunikace, infrastruktura – máme rozpracované projekty na řešení autobusového nádraží, autobusových zastávek, opravy chodníků, odpadkové koše, rozšiřování kanalizace a vodovodního řádu
Sport, STCJH – máme zde objekty stadion Sparty, penzion, hernu stolního tenisu, kemp, bazén, školní hřiště na Lánech, sportovní halu na Blahovce, tenisový kurt, dětská hřiště – jak je rozvíjet. Jak podpořit činnost tělovýchovných jednot a sportovních akcí.
Lesy, lesopark, lesní cesty – kam směřovat jejich rozvoj.
Kultura, spolková činnost – město vlastní a provozuje kino, divadlo, loutkové divadlo, jak vylepšit podpory kultury.
Dále je nutné diskutovat bezpečnost v Úpici – Městská policie – ano/ne, podpora podnikatelů, podpora zaměstnanosti, kam směřovat Technické služby, VAK, jak využít budovu školy v Radči, jak pomoci oživení náměstí, co s objektem č.p. 2 a objektem „u areálu Sparty“.
Připravte si, prosím, příspěvky k těmto bodům, pokud možno i v písemné podobě. Se všemi Vašemi připomínkami bude zastupitelstvo dále pracovat. Konečná verze koncepce rozvoje by měla být hotova do konce 1. pololetí 2015.
Srdečně zvou zastupitelé.
Karel Šklíba