Lukáš Bárta vysvětluje svoji rezignaci na funkci zastupitele města Úpice

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás touto cestou informoval, že jsem na začátku ledna 2017 rezignoval na mandát zastupitele města Úpice. Jelikož jsem byl do této funkce zvolen ve volbách, je mou povinností Vám tento krok vysvětlit.

Do městského zastupitelstva jsem kandidoval, protože jsem chtěl Úpici pomoci a přispět k jejímu rozvoji. Dnes jsem však dospěl k přesvědčení, že při současném názorovém složení zastupitelstva už nemám jako zastupitel čím přispět a že nejsem dále ochoten věnovat svůj čas a energii práci, která nevede k výsledkům, se kterými bych mohl být spokojen. Ztratil jsem veškerou motivaci v tomto mandátu pokračovat. Raději tak své místo uvolním dalšímu v pořadí kandidátky Žít v Úpici.

Ani v nejmenším se neztotožňuji se současným způsobem vedení města. Za dva roky aktuálního volebního období se, dle mého názoru, udělalo několik špatných a nezvratných rozhodnutí počínaje zvolením vedení města, které už nemůže Úpici nic nového nabídnout v čele se starostou, který zdaleka není tahounem města a funkci pouze zastává, ale nevykonává, jak se od starosty očekává, konče schválením plánu rozvoje, který, spíš než plánem, je pouhou sbírkou návrhů. Mezi nezvratná rozhodnutí, se kterými zásadně nesouhlasím, řadím například vystoupení ze Svazku obcí Jestřebí hory (důvody má každý zastupitel ve svém svědomí) nebo investice do domů na náměstí, která je zájmem určité skupiny, ale rozhodně ne většiny Úpičáků. A pak jsou tu věci jako neuvážené zvyšování provozních nákladů města, chabé využívání nákladných městských sdělovacích prostředků, arogance některých zastupitelů, kteří neuznávají diskuzi, natož názory druhých, nebo totální přehlížení potřeb občanů, které byly mimo jiné dány najevo ve dvou anketách. Bohužel si někteří zastupitelé neuvědomují, že při výkonu své funkce mají zastupovat především zájmy občanů.

Jako zastupitel a reprezentant určité názorové skupiny respektuji názory opačné, stejně jako všechna rozhodnutí zastupitelstva. Jako občan Úpice, majitel nemovitostí a podnikatel zde působící jsem z vývoje města v posledních letech silně znepokojen a ze způsobu, jak se k řešení této situace staví někteří ze zastupitelů, jsem vyloženě naštvaný.

Má rezignace neznamená, že přestanu dění ve městě sledovat a zajímat se o něj. Budu se nadále snažit mezi Úpičáky vyhledávat lidi se zájmem o věci veřejné, kteří budou ochotni se zapojit aktivně a nejlépe i kandidovat v příštích volbách v roce 2018. To je totiž nejbližší příležitost ke změně. Úpice nutně potřebuje, aby ji vedli odhodlaní, kompetentní a osobními zájmy nezaujatí lidé v čele se starostou (nebo starostkou), který bude schopným manažerem a motorem všeho dění ve městě.

Tímto zároveň vyzývám všechny, kdo se za takového člověka považují a chtěli by se přidat k iniciativě Žít v Úpici, aby se přihlásili e-mailem na adrese zitvupici@gmail.com. Jsme otevřeni všem, kdo mají zájem o naše město.

Na závěr mi dovolte, abych vám do roku 2017 popřál hodně zdraví a osobní pohody. Zároveň nám všem přeju uvážlivé rozhodování zastupitelů v zájmu všech Úpičáků.

Lukáš Bárta