JSOU VĚCI, KTERÉ NEDOKÁŽEME POCHOPIT A PŘIJMOUT

Nemyslíme si, že by současné vedení města nic nedělalo. Jistě za ty 4 roky odvedlo kus práce a staralo se o stabilní chod města. Nejsme příznivci kritiky práce druhých, protože sami víme, jak těžké je dělat rozhodnutí ve veřejném zájmu tak, aby byli všichni spokojeni. Jsou ale některé věci, které nás zarážejí a nedokážeme je vůbec pochopit a přijmout.

Vystoupení ze Svazku obcí Jestřebí hory povede k izolaci

Zastupitelstvo města Úpice na svém 22. zasedání dne 26. února 2014 schválilo vystoupení Úpice ze Svazku obcí Jestřebí hory (SOJH), čímž udělalo další krok do izolace od okolních obcí, se kterými svazek v březnu 2002 spoluzakládalo.

Dosavadní vedení města toto rozhodnutí obhajuje úsporou za členský příspěvek, který je ve výši cca 230 tis. Kč (každá obec přispívá do rozpočtu svazku částkou 40,- Kč za občana).

Stačí si umět spočítat, kolik je 5+5

Když uvážíme, kolik peněz díky činnosti SOJH do Úpice za ty roky „přiteklo“, nedokážeme pochopit logiku tohoto rozhodnutí prosazeného Ing. Hůlkem, Ing. Holmanem a Ing. Peterkou. A v žádném případě nemůže jít o nevědomost, protože se na toto téma vedla široká diskuze a my jsme předložili všechny racionální argumenty, proč v SOJH zůstat.

Přitom stačí jednoduché kupecké počty: 12 let x 230 tis. + mimořádný příspěvek z roku 2005 ve výši 345 tis. = celkový výdaj cca 3,1 mil. Kč. Za rok 2014 zatím příspěvek zaplacen nebyl.

Na druhé straně jen z programu Leader přiteklo do Úpice v letech 2008 – 2013 více než 6 mil. Kč. Další peníze do Úpice přišly z Programu obnovy venkova, z grantů SOJH (ročně se rozděluje 100 tis. Kč), SOJH přispívalo částkou 60 tis. Kč ročně na provoz úpického informačního centra atd. Z rozpočtu svazku se financuje provoz webu www.jestrebihory.net, kde mají úpické spolky i podnikatelé prostor pro prezentaci, upravují se běžkařské stopy, přispívá se na provoz cyklobusů, vydávají společné propagační materiály atd. atd.

Úpice musí být motorem regionu, a ne jeho brzdou!

Když se zeptáte kteréhokoliv starosty nebo starostky z ostatních členských obcí na jejich názor týkající se postoje Úpice k členství v SOJH, nikdo z nich nebude o Úpici mluvit hezky. V této pozici bychom jen těžko mohli s někým vyjednávat o spolupráci, ať už se to týká jakékoliv oblasti. A Úpice má s necelými 6 000 obyvateli také menší sílu než svazek s více než 16 000 lidmi.

Naštěstí máme ještě možnost usnesení o vystoupení revokovat (zrušit) a ve svazku zůstat i nadále. Z důvodu časové tísně (tento krok se musí udělat do konce roku 2014) budeme revokování navrhovat hned na první schůzi zastupitelstva. Následně bude nutné se partnerským obcím omluvit a zapojit se do práce na dalším rozvoji regionu.

Nečinnost vedení města v otázce bezpečnosti a veřejného pořádku

S nepochopením jsme zaznamenali také dvě na sobě nezávislé informace o přístupu současného vedení města k řešení problematiky se sociálním bydlením a potažmo i bezpečností a veřejným pořádkem v Úpici.

Ve čtvrtek 31. 7. 2014 se na popud ministerstva práce a sociálních věcí dostavil na předem domluvené jednání s panem starostou Hůlkem pan Pospíšil z Agentury pro sociální začleňování, která vytváří programy pro města s podobnými problémy, jako má Úpice, a dokázala již ve spoustě měst zlepšit nejen bezpečnostní situaci. O tom, co se děje v Úpici, již věděli. Schůzka se ovšem konala pouze s panem místostarostou Holmanem, který Pospíšilovi sdělil, že Úpice se do programů rozhodně zapojovat nebude, jelikož „za prvé nemáme žádný problém, který by se tu dal řešit, a za druhé, občané by si to jistě nepřáli“.

Druhým nepochopitelným krokem bylo odmítnutí spolupráce se společností GAC, spol. s r.o., která zpracovává pro Ministerstvo práce a sociálních věcí mapování sociálně vyloučených lokalit, aby mohlo ministerstvo lépe nasměrovat prostředky na řešení těchto problémů. Podle informací od zástupců této organizace byla jejich nabídka telefonicky odmítnuta „nějakým pánem z úřadu“ s tím, že v Úpici žádný problém není.

Obojí po tom, co se v Úpici sepisovala petice, posílal se otevřený dopis vedení města a červnové zasedání zastupitelstva mělo rekordní návštěvnost, protože se zde projednávala otázka bezpečnosti a do řešení se přijel zapojit i krajský policejní prezident. Z těchto důvodů je pro nás takovýto alibistický přístup absolutně nepochopitelný a nedokážeme si vysvětlit důvody takového jednání ze strany některých lidí ve vedení města.

A ještě méně chápeme, že lidé, kteří takto za město jednali, teď ve svých programech slibují, že budou spolupracovat s organizacemi zabývajícími se problémy sociálního soužití a prevencí kriminality.

 Tyto informace dostali naši kandidáti, jež se problematikou bezpečnosti a veřejného pořádku zabývají, přímo od zástupců zmiňovaných organizací, kteří s vedením města „jednali“.