Dopis zastupitelům od úpického občana a patriota

Úpický občan a patriot Martin Kořízek poslal otevřený dopis zastupitelům v reakci na hlasování o pořízení úvěru na domy čp. 31 a 32. S jeho svolením ho touto cestou sdílíme s úpickou veřejností.

Vážení zastupitelé,

Rozhodl jsem se jako úpický občan a patriot zareagovat na Vaše poslední rozhodnutí ohledně úvěru 37mil. pro řešení domů čp. 31 a 32 na náměstí TGM. Předně chci říci, že jsem velmi rád, že byly domy zakoupeny, protože jsou pro město strategické. Jejich unikátní poloha mezi náměstím, divadlem, radnicí, školou a parkem je ohromě kreativní pro další možné využití vč. případného stavebního řešení.

ALE,

plánované využití, výše a délka úvěru a nevídaná rychlost „to prohlasovat“ vzbuzuje otazníky i u těch nejpasivnějších občanů. Hlasovaní 6:7 není vítězství jedné strany ale pro všechny rozumné lidi jasný signál celou věc znovu přehodnotit. Budu stručný a nabízím důvody proč rozhodnutí revokovat:

  1. Finanční výbor úvěr 37mil. jednomyslně nepodpořil. Proč ho tedy máme, když ho ignorujeme? Je zastupitelstvo ve financích kompetentnější?
  2. Předseda finančního výboru hlasuje ve výboru proti a jako zastupitel PRO. Co se změnilo?
  3. Hlasování o takto vysokém závazku (37mil úvěr na 10let, 4mil/rok) s výsledkem 6:7 nemůže být v lokální politice přijatelný. Nikdo ze zastupitelů neměl ve volebním programu takové zadlužení města, proto musí být široká shoda.
  4. Proč ten spěch? Nic nás netlačí. Žádné dotace nehrozí. Všichni cítí, že plánované využití investice za 37mil. (+úroky a provozní náklady budov…) je velmi nepřesvědčivé a slabé. Např. kamerový systém se řešil roky a 37.mil za 14dní? Proč?
  5. Naopak je to unikátní příležitost pro vypsání architektonické soutěže a pro občany aby se zapojili do najití nejlepší varianty, na které se shodne silná většina (vč. financování) a vítězné řešení bude mít i podporu občanů. Kdo z občanů ví, na co vlastně má úvěr být?
  6. Nedůstojný průběh projednávání také napověděl nervozitu „zastánců“. Proč? Mimochodem, velmi kvalitní, věcný, slušný a profesionální otevřený dopis od L. Bárty, který popsal problém v širších souvislostech vč. bezpečnostní otázky a žádal „jen“ o důkladné rozmyšlení bez zbrklého odsouhlasení vysokého úvěru, byl staršími zastupiteli zesměšňován. Udělal někdo z ostatních zastupitelů alespoň podobnou analýzu? Vědí zastupitelé, co občané vůbec chtějí a co preferují?
  7. Pan starosta města Úpice, který nese největší odpovědnost, hlasoval proti i proti vlastní koalici. Není to další důkaz nepřipraveného a zbrklého řešení co a jak dál s čp.31 a 32?
  8. Hlasování nebylo „stranické“ ale „zájmové“ – koalice s opozicí se netradičně promíchala. Chybí mi v tom občan. Opravdu si myslíte, že lidi z Úpice jako nejtíživější věc vnímají prostory pro archiv, infocentrum, studio JS, zkušebnu divadla a nové depozitáře za 37mil.? Každý doceňuje letitou špičkovou práci divadelníků a vysokou kvalitu nového vedení muzea ale opravdu je to jediné možné řešení? Článek z MFD a příměr k Uffu v Trutnově mluví jasně.
  9. Za 4mil./rok pořídíme například vlastní městskou policii včetně výpadku příjmu ze zákazu hazardu, který je podhoubím pro problémové skupiny. Nechtějí náhodou občané ve všech dotaznících právě zlepšení v oblasti bezpečnosti ve městě? Víte, že chtějí. Bezpečnost je vzorové téma pro celé zastupitelstvo, na které město rezignovalo a přitom nejvíce ohrožuje pověst města a žití ve městě. Kdo dnes píše o Úpici jako o rodišti řady významných lidí, sídlu úspěšné hvězdárny apod. Bohužel nikdo, stačí si jen vyjet články periodik….

Vážení zastupitelé, protože většinu z Vás znám osobně, tak věřím, že v zastupitelstvu převládne sebereflexe a zdravý rozum a budete Vaše rozhodnutí o úvěru 37mil. revokovat. Nabízí se řešení rozdělení projektu na „zajištění“ staveniště, budov a na vlastní projekt vzešlý ze soutěže, který bude kvalitní a pro mnoho budoucích generací. V opačném případě jen zůstane pachuť, otázky a spekulace „proč?“.

Děkuji Vám.

S úctou,

Ing. Martin Kořízek
občan a patriot Úpice
člen rozvojové komise
člen sdružení Žít v Úpici