Ztroskotá bezpečnější Úpice na ukvapené investici za desítky milionů?

Na středečním zasedání zastupitelstva (30. března) by se mělo hlasovat o záměru investice do rekonstrukce domů čp. 31 a 32 na Náměstí T.G.M., které město vloni zakoupilo. Výsledkem investice mají být kanceláře pro muzeum a Městské kulturní středisko, depozitář muzea, městský archiv, turistické informační centrum, studio Televize JS a zkušebna pro divadelníky. To vše za více než 32 mil. Kč a nakonec možná i mnohem více. Město by si na tuto investici muselo zřídit úvěr a ročně by tak po dobu 10 let  spláclo necelé 4 mil. Kč. Kromě této investice se bude také diskutovat a hlasovat o zrušení hazardu, které v současné době přináší do městské pokladny cca 1,6 mil. Kč, ale zároveň negativně ovlivňuje kvalitu života ve městě. Vypadá to, že původní plán zrušit hazard ve městě nakonec ztroskotá na výše uvedené investici. Zajímají vás tato témata? Věděli jste o tom, že se takováto investice připravuje? Souhlasíte s tím nebo ne? Přijďte se zeptat svých zastupitelů na středeční zasedání a třeba i říci svůj názor. Názor zastupitele za Žít v Úpici Lukáše Bárty si můžete přečíst v otevřeném dopise adresovaném zastupitelům města Úpice.

31_32

 

Otevřený dopis zastupitelům města Úpice:

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vám tímto dopisem předal své názory na připravovanou investici do rekonstrukce domů č.p. 31 a 32 na Náměstí T.G.M. Zároveň tyto názory sdílím i s ostatními Úpičáky.

Na úvod musím říci, že jsem zastáncem rozvoje města a s tím souvisejících investic. Jsem jednoznačně pro podporu kultury, sportu a jakýchkoliv dalších volnočasových aktivit. Ale ještě více jsem zastáncem koncepční a systematické práce s vizí, jasnými cíli a strategií pro jejich naplňování. A tento projekt, byť investiční, rozvojový a kulturu podporující, byl připraven mimo jakoukoliv koncepci a hlavně, pro mě nepochopitelně, ukvapeně. A to je hlavní důvod, proč jsem velmi proti jeho realizaci.

Souhlasím s tím, že většina ze zamýšlené náplně bude přínosem pro úpickou kulturu a za jiných okolností bych pro tuto investici s výhradami hlasoval. Když nad tím ale stále dokola přemýšlím, tak se ptám: Potřebuje Úpice toto ze všeho nejvíce? Je výše investice odpovídající výslednému efektu? Neexistují jiná, efektivnější a smysluplnější, řešení?

V bodech jsem sepsal své názory, myšlenky, otázky:

1)    Náplň projektu se začala diskutovat až ve chvíli, kdy jsme měli zakoupený první dům čp. 31 a byly potřeba argumenty pro zakoupení i druhého domu čp. 32. Já jsem hlasoval pro zakoupení obou domů, protože stojí na strategickém místě v samotném centru Úpice a nechtěl jsem, aby se dostali do rukou spekulantů. Bohužel s tímto již máme v Úpici nemalé zkušenosti.

2)    Od začátku není odpovědně řešeno financování investice i následného provozu. Na začátku jsme měli informaci, že je potřeba spěchat kvůli dotacím a předpokládaná investice že bude cca 20 mil. Kč. Už před rozhodnutím o zadání projektové dokumentace jsme věděli, že dotace možná není. Dnes je na stole částka cca 32 mil. Kč a ještě před měsícem to bylo více než 38 mil. Kč.  Ptám se, kde došlo k takové úspoře? Předpokládám, že na původní částku se nakonec dostaneme díky vícepracím a teď jde hlavně o to, aby se začalo. Proč se nejdříve nezpracovala studie, ze které by vzešla přesnější výše investice?  Tu jsme se dozvěděli až na základě prováděcí projektové dokumentace, která nás stála cca 1 mil. Kč?

3)    Další neznámou je financování vybavení. Uvádí se, že vybavení si bude každý provozovatel financovat sám. Předpokládám, že se to nakonec promítne do zvýšeného příspěvku nebo jednorázové účelové dotace a tudíž to opět zaplatíme z rozpočtu města. Bylo by férové, kdyby se i vybavení objevilo v rozpočtu projektu hned od začátku.

4)    Vědí vůbec budoucí nájemníci, jaký nájem budou za užívané prostory platit? Co když na základě výše nájmu přestanou mít o tyto prostory zájem?

5)    Prostorové uspořádání je dle mého laického názoru nevhodné a příliš ovlivněno současnou dispozicí. Už jen například počet WC v celém objektu je nesmyslný, ale to je ten nejméně důležitý detail. I z tohoto důvodu navrhuji oba domy zbourat a jednou na jejich místě postavit dům s optimální dispozicí pro účely, které má plnit.

6)    Nikdy jsme se nezabývali jinou alternativou, jak zajistit prostory pro zamýšlenou náplň. Máme například v majetku dům čp. 2, který je v daleko lepším stavu a jeho rekonstrukce by snad byla levnější. Nebo proč se hned smetl ze stolu můj návrh koupit Morawetzovu vilu, klenot mezi úpickými budovami? Její zakoupení a úpravy by nestály o mnoho více (možná stejně, možná i méně) než rekonstrukce čp. 31 a 32 a vešlo by se do ní vše včetně celého městského úřadu a možná i kanceláří dalších městských organizací. Toto by určitě ještě více přispělo k oživení náměstí. Těch možností je určitě více než tato jedna, ke které jsme se od začátku upnuli a nezvážili jiné varianty.

7)    Úpice má mnoho různých problémů, které je potřeba řešit. Jejich důsledkem  je odliv mladých a ekonomicky aktivních lidí a také firem a živnostníků. Neřešením těchto problémů se za poslední roky Úpice dostala do spirály, která vede k dalšímu neřízenému úpadku. Jsou tím znehodnocovány investice podnikatelů, klesají ceny nemovitostí a ty se pak stávají dostupné téměř komukoliv. Tedy i lidem, které v našem městě vidíme neradi nebo spekulantům, kteří nám sem pak tyto lidi přivádějí. Dle mého názoru potřebuje Úpice investovat do důležitějších věcí, než je  archiv a depozitář,  informační centrum, kanceláře, zkušebna a soukromé televizní studio.

Měli bychom se zamýšlet nad příčinami úpických problémů a řešit především je. Bohužel dnes už  se musíme intenzivně zabývat hlavně důsledky. Jako hlavní důvod vidím dlouhodobou absenci koncepčního řízení města bez výhledu do budoucnosti. Pouze se řeší nastalé problémy. Tedy pokud se vůbec řeší. Podle mě bychom měli nejdříve dokončit rozpracovaný plán rozvoje, ze kterého by měli vzejít priority. A až potom se rozhodovat o investici za více než třicet milionů. Navíc když nás nic netlačí.

Investovat musíme do zlepšení vzhledu veřejného prostoru, především centrální části města a do infrastruktury (chodník Radeč, chodník na Spartu apod.). Máme problémy s kapacitou parkování v centru i okrajových částech města (např. Veselka).  Je zde několik vybydlených domů, které jsou nebezpečné a dělají ostudu (a obávám se, že další budou přibývat). Nedostatečná je nabídka veřejných sportovišť, chybí krytý prostor pro trávení volného času mimo letní období. Je potřeba pokračovat v zateplování městských budov a tím snižovat jejich provozní náklady. Nemluvě o nutnosti jejich dalších větších oprav. Chybí  soustavný dohled nad veřejným pořádkem a to se netýká jen nepřizpůsobivých obyvatel. Více bychom měli investovat do nabídky volnočasových aktivit, podpory kulturních, sportovních a společenských akcí a dlouhodobých aktivit. Toto jsou jen hlavní body, které však představují desítky a možná několik stovek milionů, které musíme v příštích letech investovat a které dle mého názoru Úpici prospějí mnohem více než investice do dvou domů na náměstí.

Proto Vás, vážení zastupitelé, vyzývám, zatáhněme za pomyslnou záchranou brzdu a záměr investice do domů čp. 31 a 32 přinejmenším odložme a ještě více vyhodnoťme.

Částka je to opravdu velká a podle mě nekoncepčně vynaložená. Mrzí mě, že neuvažujeme v širších souvislostech a tento, od začátku sporný projekt, je posuzován mimo celkový kontext města.

Jsem si vědom toho, že pro schválení stačí 7 zastupitelských hlasů. Ale takováto věc, která bude mít zásadní vliv na městský rozpočet a další investiční akce města, by dle mého názoru měla mít větší podporu než nejtěsnější většinu hlasů.

A ještě něco k hazardu v Úpici, který, jak se zdá, úzce souvisí s domy čp. 31 a 32.

Hazard v tuto chvíli sice přináší do městské pokladny cca 1,6 mil. Kč (asi 2% z 80 mil. rozpočtu). Podle informací finančního odboru by tato částka mohla od příštího roku být dokonce až nějakých 3 mil. Kč. Osobně si ale myslím, že navýšení nakonec nebude tak velké.

Velmi se mi nelíbí, že by se, v souvislosti s investicí do čp. 31 a 32, mělo upustit od zamýšleného zrušení hazardu ve městě. Je mnoho studií a mnoho argumentů, které podporují zákaz výherních automatů z důvodů sociálních, výchovných ale i bezpečnostních. Argumenty zastánců zachování hazardu jsou jen peníze.

Je mi líto, že nedokážeme přemýšlet v dlouhodobé perspektivě a vidíme pouze okamžitý prospěch v podobě příjmu do městské pokladny. Jsem přesvědčen, že zrušením hazardu bychom přispěli ke zvýšení kultury, kvality života a bezpečnosti ve městě a v důsledku toho by se výpadek v příjmech za několik let opět vrátil.

Proto jsem jednoznačně pro zákaz hazardu v Úpici.

Lukáš Bárta

V Úpici 27. 3. 2016