All posts by Petr Hron

Úpice má nové vedení v čele se starostou Petrem Hronem

Na spolupráci pro období 2018–2022 se ve slavnostní den, v neděli 28. 10. 2018, dohodli zástupci Žít v Úpici (LES a nezávislí), ANO 2011, Úpičtí patrioti podporovaní TOP 09 a VOLBA PRO MĚSTO a společně podepsali koaliční spolupráci.

Ve středu 31. 10. 2018 se pak uskutečnilo ustavující veřejné zastupitelstvo, kde hlavními body jednání byly volba starosty a místostarostů a také předsedů dvou výborů. Podle předpokladů, a také podle v neděli stvrzené spolupráce, se starostou stal Petr Hron (Žít v Úpici), který ihned po svém zvolení vedl celé veřejné zastupitelstvo. Prvním místostarostou Miloš Holman (VOLBA PRO MĚSTO) a druhým místostarostou Jiří Adam (Úpičtí patrioti podporovaní TOP 09). Ve stejném pořadí pak i budou zastupovat starostu v případě jeho nepřítomnosti.

V další volbě, která se týkala dvou ze zákona zřizovaných výborů, došlo ke zvolení jejich předsedů, a to následovně: finanční výbor povede Viktor Selinger (ANO 2011) a kontrolní výbor Aleš Andrš (ANO 2011).

Jsem rád, že ustavující zastupitelstvo proběhlo bez problémů, podle potvrzené spolupráce a taky ve vší slušnosti,“ shrnuje průběh středečního jednání nově zvolený starosta Petr Hron. „Doufám, že i další spolupráce ve všech věcech bude probíhat podobně. Zároveň jsem rád za velmi dobré vztahy s předchozím starostou Radimem Fryčkou, který mi přislíbil pomoc při přebírání agendy,“ doplňuje.

Tým Žít v Úpici

V Úpici se dohodli na memorandu o koaliční spolupráci

Po týdenním vyjednávání se v neděli 15. 10. 2018 potkaly vyjednávací týmy volebních stran Žít v Úpici (LES a nezávislí), ANO 2011, Úpičtí patrioti podporovaní TOP 09 a VOLBA PRO MĚSTO.

Na náročném jednání se diskutovaly volební programy všech čtyř zúčastněných stran a společně se hledaly shody napříč programy a také případné sporné body, které by mohly spolupráci mezi jednotlivými subjekty ovlivnit.

Po dvouhodinové diskuzi byly nakonec formulovány základní programové body, které jsou průsečíky jednotlivých volebních programů; k nim pak byla společně navržena i personální garance.

Účastníci jednání se také shodli na textu memoranda o koaliční spolupráci mezi stranami tak, aby bylo zajištěno bezproblémové partnerství do budoucna a nedocházelo k blokování dalších jednání. Sestavená koalice má nyní osm mandátů z celkových třinácti možných v úpickém zastupitelstvu.

Mezi ty nejzásadnější výstupy směrem k veřejnosti lze jednoznačně považovat to, že jediným a společným kandidátem všem čtyř stran na funkci starosty je Petr Hron, který získal nejvíc preferenčních hlasů ze všech kandidátů všech politických uskupení.

Další konkrétní personální návrhy a celé programové prohlášení budou zveřejněny v průběhu týdne.